• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Eksploracja podwodnego świata.

Transport można klasyfikować w różny sposób. Ze względu na otoczenie, wyróżnić wolno transport lądowy, wodny, powietrzny oraz przemysłowy. Zależnie od rodzaju napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy i automatyczny, a widoczny każdego dnia transport bezsilnikowy często korzysta z siły mięśni człowieka lub zwierzęcia pociągowego. Pod względem rodzaju transport można podzielić na: towarowy oraz pasażerski. Ma prawo mieć on profil wielofunkcyjny lub wyspecjalizowany typu ANCHOR. Specjalizacja w zakresie przewozów może być efektem dążenia do mechanizacji prac ładunkowych, szczególnie w wypadku korzystania z różnych specyfików lokomocji. Zależnie od sposobu transportowania ładunku rozróżniamy widoczny każdego dnia transport ciągły i nieciągły. Przewóz ciągły cechuje się strumieniowym transportowaniem masy frachtowej. Inne rodzaje transportu należą do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego i lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: widoczny każdego dnia transport publiczny, ekonomiczny oraz pojedynczy.

1. Przejdź dalej

2. Zobacz więcej

3. Kontynuuj

4. Kliknij tutaj

5. Przeglądaj

Categories: Blog

Comments are closed.